zpracování osobních údajů

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

abych Vás mohla kontaktovat na základě Vaší poptávky z webového formuláře, potřebuji k tomu zpracovat Vaše osobní údaje. Tento dokument Vás seznámí s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládám, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí (např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Marie Malinová, se sídlem Kubelíkova 1189/29 Praha 3, Žižkov, IČO 66871450. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 a 5 níže nebo jakýchkoli dotazů mě, prosím, kontaktujte na tel. čísle +420 777 666 196 nebo na e-mailové adrese malinova@protonmail.com.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám, za jakým účelem a po jakou dobu?
Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním dotazem zaslaným kontaktním formulářem. Za účelem zodpovězení Vašeho dotazu nebo zpětného kontaktu zpracovávám Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas, který jste mi udělil/a při vyplňování formuláře na webových stránkách mariemalinova.cz. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku.

Toto sdělení je veřejně dostupné prostřednictvím webové stránky správce a slouží zejména pro informování klientů správce v souladu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpracování osobních údajů. Toto sdělení je účinné od 25. 5. 2018.