On-line konzultace

On-line konzultace

On-line konzultace je plnohodnotným a účinným setkáním s cílem vytvořit bezpečný prostor pro klienta a veškeré jeho pocity, nejistoty, obavy i otázky. Ve srovnání s osobním setkáním má proti běžné bodyterapeutické praxi jistá omezení (možnost doteku, pohybu atp.). V době karantény se však pro znejištěné, úzkostné nebo izolované klienty stává cenným a možná i jediným místem podpory nebo kontaktu. I zde platí ze strany terapeuta dodržování mlčenlivosti, etického kodexu a ochrany osobních dat.


Termín konzultace si dohodneme předem mailem nebo telefonicky, pro samotná setkání využívam Skype. Konzultace trvá 50 minut. Pro nejlepší možné využití času pro sebe si předem zajistěte klid a pohodlí v místnosti, ve které budete setkání absolvovat. Ověřte předem sílu signálu v místnosti. Vyzkoušejte s předstihem též funkčnost kamery i mikrofonu a věřte, že i tak můžeme čelit technickým obtížím ve spojení. Pokud nastanou pokusíme se je společně překonat. 


Pro stávající klienty může zpočátku být způsob kontaktu nezvyklý či nepohodlný. Bude dobré tento pocit verbalizovat a najít spolu způsob jak se s ním vypořádat, aby nerušil naší společnou práci. 


Těším se on-line!


Bodypsychoterapie, psychoterapie, různé, on-line, konzultace, izolace, karanténa