Před první konzultací

Před první konzultací

Měli byste vědět, že naše první setkání bude nezávazné. Vy i já se budeme rozhodovat, zda chceme spolupracovat. Není nutné, abyste mi své rozhodnutí sdělil/a na konci našeho setkání, můžete si vše nechat v klidu projít hlavou.

Náš zcela první kontakt proběhne pravděpodobně telefonicky nebo e-mailem – nemusíte mi o sobě, ani o svých potížích sdělovat více, než v tu chvíli chcete. Domluvíme si termín setkání a vše ostatní si povíme na něm.

Může se stát, že přijdete s velmi konkrétním problémem a přáním. Stejně tak vás ale možná trápí nepříjemné pocity neurčitého původu. Během našeho prvního setkání se budeme věnovat hledání toho, co přesně Vás trápí a jak to chcete změnit. Souběžně s prací na tomto tzv. terapeutickém zadání se ode mne dozvíte, jakou formu pomoci Vám mohu nabídnout, co ode mne můžete, a co nemáte očekávat.

Pracuji nedirektivním způsobem a moje návrhy jsou proto vždy nabídkou cesty, po které se společně vydáme. Pokud Vám nevyhovuje, snažíme se společně najít variantu, která pro Vás bude ta pravá. Týká se to definování cíle naší společné práce a do budoucna vždy i konkrétní navrhované techniky. Při dalších setkáních používám kromě rozhovoru rozličné techniky – práci v prostoru, práci s tělesným impulzem, hraní rolí, volnou i řízenou imaginaci, focusing, masáž či práci s dotekem. I zde platí, že plně respektuji Vaše rozhodnutí navrhovanou techniku nepřijmout.

Pokud se Vaše očekávání nepotkají s mou nabídkou, pokusím se Vám doporučit jiného odborníka – psychoterapeuta, psychologa, psychiatra, sexuologa atd.

Řídím se etickým kodexem EABP včetně naprostého zachování diskrétnosti při sdělení osobních záležitostí a pracuji pod supervizí.