SVÉPOMOC PŘI PSYCHICKÉ NEPOHODĚ

SVÉPOMOC PŘI PSYCHICKÉ NEPOHODĚ

Mnozí, nejen mladí lidé dnes prožívají karanténu nebo výraznou izolaci poprvé v životě. Bez debaty je to situace náročná. Je prokázané, že pro psychickou pohodu v izolaci potřebujeme režim, pohyb, pravidelný sociální kontakt, vědomě regulovat tíživé myšlenky, dávkovat si zprávy atd. Dodržování těchto doporučení však nezmění nic na tom, že stále čelíme mnoha psychickým, sociálním i existenčním obavám, nejistotám a omezením. To vše výrazně zatěžuje naší psychiku. Nástup psychické nepohody, úzkosti nebo depresivních nálad následkem izolace může pro někoho být překvapivý. Není však ojedinělý, nepatřičný ani slabošský, týká se nyní mnoha z nás.

Pro první pomoc v takové situaci můžete sáhnout po jednom ze čtyř jednoduchých postupů k pomoci nastolení psychické rovnováhy. Dají se využívat preventivně nebo při nástupu nepohody.

1) trojúhelníkové dýchání

Zaujměte pohodlnou pozici, nejlépe s oporou zad. Dýchejte volně do břicha a do horní části zad. Střídejte pravidelně dechový vzorec:

volný výdech na 4 doby – zadržte dech na 4 doby – volný nádech na 4 doby

2) zapojte smysly

Vyhledejte pohledem 5 věcí, které se teď nacházejí ve vaší blízkosti. Uvědomte si 4 zvuky, které slyšíte. Dotkněte se 3 věcí kolem sebe. Nasajte 2 vůně ze svého bezprostředního okolí. Vnímejte chuť jedné věci.

3) kontakt chodidel se zemí

Postavte se na zem. Prociťte obě chodidla a jejich dotek s podložkou. Prociťte, zda stojíte na obou ploskách stejnou vahou. Pak pomalu zdvihněte pravou patu a postupně zdvihejte celou plosku až se budou země dotýkat jen prsty. Vědomě sledujte pohyb a dotek. Poté patu volně položte zpět. Vnímáte teď rozdíl v pravé a levé plosce? Zopakujte s druhou ploskou a na závěr opět porovnejte pocit v obou chodidlech.

4) aplikace Nepanikař

Stáhněte si aplikaci Nepanikař, najdete v ní jednoduché pokyny ke zklidnění pokouší-li se o vás úzkost.

Symptomy úzkosti a deprese se často překrývají. Nejčastějšími projevy úzkosti jsou třes, svalové napětí, zrychlený dech, červenání, vnitřní neklid, sucho v ústech, bolesti, závratě, bolest na hrudi, strach ze smrti nebo ztráty kontroly. Mezi příznaky deprese patří ztráta energie a zájmu o okolní svět, omezení aktivity a současná podrážděnost, neklid, nervozita, poruchy spánku, změna jídelních návyků, pocit beznaděje a marnosti či sebepodceňování.

Úzkosti čelím aktivně tím, že

– na chvíli zadržím dech

– pustím si oblíbenou popovou písničku

– soustředěně a pořádně si zadupu

– napočítám od 0 do 100

– zmuchlám rukama papír nebo noviny do co nejmenší kuličky

– pomazlím se s domácím mazlíčkem nebo obejmu někoho blízkého

– připomenu si, že já nejsem úzkost

– použiji trojúhelníkové dýchání

… a dám si čokoládu

Depresi čelím aktivně tím, že

– zavolám někomu blízkému

– dohodnu si videohovor s přítelem či přáteli

– otevřu okna a vyvětrám postupně celý byt

– zamedituji si

– přečtu si oblíbenou knihu

– věnuji se chvíli aktivnímu pohybu

– zatancuji si

– nebudu pít alkohol a kouřit

– nakreslím či namaluji barevný obrázek

– zahraji si na hudební nástroj nebo si z plna hrdla zazpívám

… a dám si čokoládu

Psáno pro https://zvladneme-koronouzi.webnode.cz/?fbclid=IwAR07xouCSGxKgGn4vrTwitN_DwoM8uqAJP5ZNB4W4wHBr0_P6idiiV15DxQ